Веломания

Switch to desktop

ВАУЧЕР №000467

ВАУЧЕР №000467Проект: BG16RFOP002-2.083-0527Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии
Главнацел:Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана накраткоВаучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения. 
Бенефициент: Веломания“ ЕООД
Обща стойност: 20
000.00 лв., от които 17 000 лв. европейско и 3 000 лв. национално съфинансиране. 
Начало:
21.01.2021г.
Край:
21.10.2021 г.

Velomania Ltd 2013

Top Desktop version