Веломания

Switch to desktop

ВАУЧЕР №000467

ВАУЧЕР №000467Проект: BG16RFOP002-2.083-0527Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии
Главнацел:Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана накраткоВаучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения. 
Бенефициент: Веломания“ ЕООД
Обща стойност: 20
000.00 лв., от които 17 000 лв. европейско и 3 000 лв. национално съфинансиране. 
Начало:
21.01.2021г.
Край:
21.10.2021 г.

Last Updated on Wednesday, 27 January 2021 09:51

Hits: 185

European Mobility Week 2013 in Sofia

DRAG and Velomania take part in European Mobility Week 2013 with a week of free bike servicing, free test drive of DRAG e-bikes and new bike models.

DRAG is partnering with the Bulgarian Photovoltaic Association and Ecomobility from September 16th to 22nd by offering free test drive of DRAG e-bikes and other electric vehicles provided by Ecomobility as well as free charging between the hours of 3pm and 5pm every day thanks to the solar panels installed by the BPA in front of the Soviet Army monument in central Sofia.

Evenings will see a variety of presentations and seminars, culminating in the 'Velokino' event on Friday 20th where the cult bikers film 'Not Bad' will be shown for free as part of Park(ing) Day.

Come along for a free bikes service from 2-8 p.m every day in front of the monument of the Soviet Army and to try out our latest and most popular models.

 

Last Updated on Friday, 13 September 2013 10:51

Hits: 2743

Sunny Charging at European Mobility Week 2013

DRAG and Velomania take part in European Mobility Week 2013 with a week of free bike servicing, free test drive of DRAG e-bikes and new bike models.

DRAG is partnering with the Bulgarian Photovoltaic Association and Ecomobility from September 16th to 22nd by offering free test drive of DRAG e-bikes and other electric vehicles provided by Ecomobility as well as free charging between the hours of 3pm and 5pm every day thanks to the solar panels installed by the BPA in front of the Soviet Army monument in central Sofia.

Evenings will see a variety of presentations and seminars, culminating in the 'Velokino' event on Friday 20th where the cult bikers film 'Not Bad' will be shown for free as part of Park(ing) Day.

Come along for a free bikes service from 2-8 p.m every day in front of the monument of the Soviet Army and to try out our latest and most popular models.

 

Last Updated on Friday, 13 September 2013 11:04

Hits: 2972

Velomania Ltd 2013

Top Desktop version